Välkommen till

SD Svedala

Det här vill vi

Sverigedemokraterna har länge visat vägen i svensk politik. Idag säger nästan alla partier saker som de tog avstånd från för fem år sedan. Men vi är inte i mål. Tryggheten, friheten, välfärden och välståndet, är under större press än någonsin.

Sverigedemokraterna tar parti för ärliga och strävsamma människor, för att man tar hand om sina närmaste i första hand och resten av världen i andra hand. Vi står för jämlikhet och rättvisa utan kvotering, gräddfiler, förtur eller annat tvång. Vi har en vision om ett modernt folkhem och en svensk nation.

Sverigedemokraternas inflytande i Svedala kommun ökar för varje år. Vi är en röst som tas på allvar. Andra partier tycker ibland som vi, men de vet inte alltid om det än. För att på allvar bygga ett sundare och tryggare samhälle behöver vi din hjälp. Rösta på Sverigedemokraterna Svedala i valet 2022.

Skola

Många barn i Svedalas grundskolor anser inte att de har studiero i skolan, enligt Skolinspektionens enkät. Hälften av niorna upplever inte studiero. Två tredjedelar anser inte att skolans ordningsregler följs.

Om fler elever upplevde studiero och fick mer skolarbete gjort på skoltid skulle det vara bra för resultat och betyg, för välmående och trivsel, och för personalens arbetsmiljö.

Sverigedemokraterna vill att:

 • • Studieron förbättras i skolorna.
 • • Det förebyggande arbetet kompletteras med åtgärder som garanterar studieron varje lektion.
 • • Användning av skollagens verktyg för studiero och trygghet, exempelvis kvarsittning och utvisning, underlättas med hjälp av jourlärare.
 • • Skolmaten blir mer barnvänlig genom större valfrihet att välja eller inte välja vegetarisk kost.

Miljö

Svedala kommun växer snabbast av Skånes kommuner. Det är inte enbart positivt. Åkermark är värdefull och behövs för ett mindre sårbart samhälle.

Underhållsbehoven är redan stora samtidigt som investeringsbehoven ökar kraftigt med stor befolkningsökning.

Svedala kommun får gärna växa, men det behöver inte gå i rekordfart. Det finns risker med att växa snabbt, till exempel att den kommunala verksamheten inte hinner byggas ut i samma takt och att kvalitén försämras.

Sverigedemokraterna vill att

 • • Kommunen är mer rädd om åkermark.
 • • Byggtakten minskar och inga stora byggmattor tillåts förstöra värdefull åker.
 • • Befolkningsökningen minskar till en mer hanterbar nivå, så att den kommunala servicen hinner med.

Invandring och integration

Sverigedemokraternas integrationspolitik bygger på höga krav snarare än på låga förväntningar. Utanförskapsområden och parallellsamhällen ska inte tillåtas växa i Svedala kommun. En avgörande faktor är invandringens storlek.

Sverigedemokraterna vill att:

 • • Invandringen blir så liten som möjligt under lång tid framöver.
 • • Alla lär sig svenska – ingen ansträngning, inga bidrag.
 • • I Svedala tar man seden dit man kommer.

Äldreomsorgen i Svedala

Arbetssituationen i hemtjänsten kan vara tuff för personalen, och det drabbar indirekt de äldre. En hög belastning bidrar till hög sjukfrånvaro. En förstärkning av hemtjänsten skulle kunna göra stor skillnad för personal och äldre. Ett resursteam är en grupp anställda som kan förstärka personalen där det behövs vid exempelvis sjukdom.

Sverigedemokraterna vill att

 • • Ett resursteam på fem undersköterskor anställs.
 • • Användandet av timanställda vikarier minskar.
 • • Den som kommer på hembesök ska vara ett känt ansikte så mycket som möjligt.
 • • Personalen ska ha mer tid för de äldre.
 • • Personalen ska behärska god svenska.

Aktuellt

Detta vill SD-Svedala

Sverigedemokraterna vill att:  Skolan Svedala kommun uppfyller sin lagstadgade skyldighet att garantera studiero för alla. Förbättrar normskapande arbete för studiero och trygghet. Anställer jourlärare och underlättar för personalen att vid behov använda skollagens verktyg, exempelvis kvarsittning och utvisning. Serverar mer barnvänlig skolmat där vegetariska rätter inte är alternativ till vegetariska rätter. Det ska finnas en […]

läs mer

Nej till förtur i bostadskön

NEJ TILL FÖRTUR FÖR NYANLÄNDA I BOSTADSKÖN Det ledande styret i Svedala kommun står bakom kommunstyrelsens förslag till att genomföra överföring av andrahandshyresavtal till förstahandskontrakt för nyanlända. Det innebär att nyanlända som passerat sin etableringstid på två år ska kunna ges möjlighet att teckna avtal med Svedalahem där överföring från andrahandskontrakt via kommunen kan komma […]

läs mer

Denna förening tillhör

SD Skåne