NEJ TILL FÖRTUR FÖR NYANLÄNDA I BOSTADSKÖN
Det ledande styret i Svedala kommun står bakom kommunstyrelsens förslag till att genomföra överföring av andrahandshyresavtal till förstahandskontrakt för nyanlända. Det innebär att nyanlända som passerat sin etableringstid på två år ska kunna ges möjlighet att teckna avtal med Svedalahem där överföring från andrahandskontrakt via kommunen kan komma att omvandlas till ett förstahandskontrakt.

Att det ledande styret i Svedala kommun beslutar att ge förtur till nyanlända som under sin etableringstid på två år inte lyckats hitta egen sysselsättning och boendekontrakt sänder en tydlig signal om vilken målgrupp som prioriteras i Svedala kommun. Med rådande initiativ blir det tydligt från det ledande styrets sida att en viss grupp individer ska få rätten till särbehandling på bekostnad av våra äldre pensionärer, våra utsatta kvinnor, de invånare som har särskilda behov under LSS och de ungdomar som är på väg ut i vuxenlivet.

SD Svedala står bakom en bostadskö utan särbehandling med hänvisning till allas lika värde. Vi anser inte det är rimligt att nyanlända ska ges förtur framför andra. Vi tror inte heller på att denna särbehandling i form av förtur för nyanlända kommer stärka integrationen i kommunen.

Sverigedemokraterna i Svedala är det partiet i Svedala kommun som ställer sig mot förslaget till överföring av förstahandshyresavtal till andrahandshyresgäst för nyanlända via Svedalahem. Vi tror inte på att särbehandla de nyanlända genom förtur i bostadskön, vi menar i vår motion till kommunfullmäktige att kommunen i stället bör ta hänsyn till följande förslag:

 

  • Att enheten för individ och familjeomsorg ska säga upp de hyreskontrakt som passerat sin tvååriga etableringstid för kommunens nyanlända. Detta helt i linje med bosättningslagen.
  • Att enheten för individ och familjeomsorg upprättar tydliga krav mot kommunens nyanlända som fått boende via Svedala kommun, där de uppmanas att söka bostad på den ordinarie bostadsmarknaden i syfte att stå på egna ben efter etableringstiden upphört.

Med rättigheter kommer skyldigheter och det är av yttersta vikt att man som nyanländ under etableringstiden på två års tid tar eget ansvar i att söka sysselsättning och boende för  att kunna stå på egna ben och integreras in i det svenska samhället när tiden löpt ut.

Ronny Johnsson Gruppledare 

SD Svedala