Sverigedemokraterna vill att: 

Skolan

 • Svedala kommun uppfyller sin lagstadgade skyldighet att garantera studiero för alla.
 • Förbättrar normskapande arbete för studiero och trygghet.
 • Anställer jourlärare och underlättar för personalen att vid behov använda skollagens verktyg, exempelvis kvarsittning och utvisning.
 • Serverar mer barnvänlig skolmat där vegetariska rätter inte är alternativ till vegetariska rätter. Det ska finnas en större valfrihet för barn att välja eller inte välja vegetarisk kost. Mätta magar ger lugnare barn.
 • Barnen lär sig skriva läsligt för hand.

 

Äldreomsorgen

Arbetssituationen i hemtjänsten kan vara tuff för personalen, och det drabbar indirekt de äldre. En hög belastning bidrar till hög sjukfrånvaro. En förstärkning av hemtjänsten skulle kunna göra stor skillnad för personal och äldre.

Sverigedemokraterna vill att

 • Ett resursteam på fem undersköterskor anställs.
 • Användandet av timanställda vikarier minskar.
 • Den som kommer på hembesök ska vara ett känt ansikte så mycket som möjligt.
 • Personalen ska ha mer tid för de äldre.
 • Personalen ska behärska god svenska.

 

Byggtakten

Svedala kommun växer snabbast av Skånes kommuner. Det är inte enbart positivt. Åkermark är värdefull och behövs för ett mindre sårbart samhälle. Underhållsbehoven är redan stora samtidigt som Investeringsbehoven ökar kraftigt. Svedala kommun får gärna växa, men det behöver inte gå i rekordfart. Det finns risker med att växa snabbt, till exempel att den kommunala verksamheten inte hinner med och att kvalitén försämras.

Sverigedemokraterna vill att

 • Kommunen undviker att exploatera åkermark.
 • Bostäder byggs på en mer hållbar nivå.
 • Befolkningsökningen minskar till en mer hanterbar nivå.

 

Eu samordnare

En Eu samordnare skulle innebära att Svedala kommun kan utvecklas och förfinas genom de bidrag som en kommun kan söka i Eu och andra fonder och stiftelser.

Sverigedemokraterna vill att

 • Kommunen anställer en Eu samordnare

 

Bostadspolitiken

Svedala kommun är skyldig att tillhandahålla bostad till vissa behövande under en begränsad tid, men överlåter idag hyreskontrakt när kommunens skyldighet upphör. Samtidigt tillkommer fler behövande varje år. Det minskar utbudet av bostäder på marknaden och leder till orättvisa i bostadskön.

Sverigedemokraterna vill att

 • Alla som behöver bostad behandlas lika och ingen går före eller förbi bostadskön.

 

Sverigedemokraterna har länge visat vägen i svensk politik. Idag säger nästan alla partier saker som de tyckte var hemska för fem år sedan. Men vi är inte i mål. Tryggheten, yttrandefriheten, välfärden och välståndet, är under större press än någonsin.

Sverigedemokraterna tar parti för yttrandefrihet och mot politisk korrekthet, för ärliga och strävsamma människor, för att man tar hand om sina närmaste först, för jämlikhet och rättvisa utan kvotering, gräddfiler eller förtur.

En del partier tycker som vi i vissa frågor, men de vet inte alltid om det än. Sverigedemokraterna är ensamma om att ha en vision för ett modernt folkhem och en svensk nation, och om en realistisk plan för att nå den.